כחלק מבניית גלריה או הוספת חדרי גלריה,אנו מתכננים, מייצרים ומתקינים מדרגות עץ ומגוון סולמות ופתרונות גישה נוחים ובטיחותיים המתאימים גם לחללים קטנים.
בניית מדרגות הינה מלאכת מחשבת המצריכה מחשבה רבה בשלב התכנון ודיוק מקסימלי בשלב הביצוע עם התחשבות בדיירי הבית ובאופן תדירות השימוש בגלריה.

ניר 054-4677712
דוא"ל: Nir.woodpecker@gmail.com