אנו מתכננים, מייצרים ומתקינים מדרגות עץ ומגוון סולמות ופתרונות גישה נוחים ובטיחותיים המתאימים גם לחללים קטנים.
בניית מדרגות הינה מלאכת מחשבת המצריכה מחשבה רבה בשלב התכנון ודיוק מקסימלי בשלב הביצוע.