אנו מתכננים, מייצרים ומתקינים מדרגות עץ ומגוון סולמות ופתרונות גישה נוחים ובטיחותיים המתאימים גם לחללים קטנים.
בניית מדרגות הינה מלאכת מחשבת המצריכה מחשבה רבה בשלב התכנון ודיוק מקסימלי בשלב הביצוע.

ניר
054-4677712
איימל: Nir.woodpecker@gmail.com